Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Pálenčárová
Meno
PALENČÁROVÁ Jana, PaedDr., PhD.
Registračné číslo
R-0559
Jazykové znalosti
španielsky
taliansky
Bydlisko
Obec
Verona
Okres
Veneto (Taliansko)
Kontakt
Mobil
+39 3515 747 808
Skype
Jana Pale
Facebook
Jana_around_Italy
Instagram
Jana_around_Italy
Civilné povolanie
vysokoškolský učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: J/014/2017 DespaD sro. Nitra
v roku 2017
TALIANSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca CR)
od roku 2020
vydal No SG|28/02/2020|103 - DECRETO - Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 7
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
Časové možnosti
neobmedzené,