Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Pálenčárová
Meno
PALENČÁROVÁ Jana, PaedDr., PhD.
Registračné číslo
R-0559
Jazykové znalosti
španielsky
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Trenčín
Okres
Trenčín
Kontakt
Mobil
+421-905-485 188
Skype
JaPaVSM
Facebook
TALIANSKOM S AVA TOUR
Instagram
TALIANSKOM S AVA TOUR
Civilné povolanie
vysokoškolský učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: J/014/2017 DespaD sro. Nitra
v roku 2017
TALIANSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca CR)
od roku 2020
vydal No SG|28/02/2020|103 - DECRETO - Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo
v roku 2020
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
PCR Krajina:
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,