Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
226_9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1
Meno
ORBÁN Ioan, Mgr
Registračné číslo
R-0200
Jazykové znalosti
maďarsky
rumunsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-918-490 244
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2007
vydal No: 19/2007 Bratislavské Kultúrne a Informačné Stredisko
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin, príležitostne, dohodou, cez pracovné dni po 17. hodine,