Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2022_3a824154b16ed7dab899bf000b80eeee
Meno
OPRCHALOVÁ Dana, Mgr.
Registračné číslo
R-0495
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Holíč
Okres
Skalica
Kontakt
Mobil
+421-905-490 686
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 145/2018/TT VAJAK sro. Trenčín
v roku 2018
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ŠVAJČIARSKO
Prax (roky) - 1
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO - všetky destinácie
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
región ZÁHORIE
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
región ZÁHORIE
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
ŠVAJČIARSKO
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin,