Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Ondrejová Monika 180x240
Meno
ONDREJOVÁ Monika, Ing.
Registračné číslo
R-0555
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Betliar
Okres
Rožňava
Kontakt
Mobil
+421-902-430 650
Civilné povolanie
informatik
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 001/2020/18/1 GLOBAL EDUCATION CENTRE sro. Košice
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
región GEMER
mesto ROŽŇAVA
DCR Región:
región GEMER
mesto ROŽŇAVA
PCR Krajina:
NEMECKO-BAVORSKO
Časové možnosti
neobmedzené,