Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2371_0a65e195cb51418279b6fa8d96847a60
Meno
OLLÁRY Róbert, MBA
Registračné číslo
R-0533
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Komárno
Okres
Komárno
Kontakt
Mobil
+421-911-402 888
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No:EUBA 2019/18 OF Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,