Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Nedorostová 2022
Meno
NEDOROSTOVÁ Lenka, Bc.
Registračné číslo
R-0440
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
chorvátsky
Bydlisko
Obec
Brunovce
Okres
Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
Mobil
+421-907-031 904
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No: 4/2012 VAJAK Trenčín
v roku 2012
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
delegát cestovnej kancelárie
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
PCR Krajina:
CHORVÁTSKO
Časové možnosti
neobmedzené,