Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2348_20c9f5700da1088260df60fcc5df2b53
Meno
NAGY Ján, Ing.
Registračné číslo
R-0512
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Šaľa
Okres
Šaľa
Kontakt
Mobil
+421-904-646 932, +421-949-256 799
Civilné povolanie
majiteľ cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 150/2018/TT VAJAK sro.
v roku 2018
MAĎARSKO -ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2018
vydal No: TG-000079 - MKEH Budapešť
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
PCR Krajina:
MAĎARSKO
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,