Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
460_98b297950041a42470269d56260243a1
Meno
NÁGELOVÁ Soňa, Mgr.
Registračné číslo
R-0393
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Obid
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-917-151 666
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
licenced for/povolenie BUDAPEST/ESZTERGOM/VISEGRAD
od roku 2014
vydal Magyar Kereskedelmi Engedéyezési Hivatal
v roku 2014
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2006
vydal No: 0479 Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
tourist guide HUNGARY / sprievodca CR Maďarsko
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
plavby OSTRIHOM-VISEGRÁD-BUDAPEŠŤ
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
zájazdy ESZTERGOM-VISEGRAD-BUDAPEST
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
JUŽNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
JUŽNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
MAĎARSKO
Časové možnosti
príležitostne,