Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
555_15de21c670ae7c3f6f3f1f37029303c9
Meno
ŇACHAJOVÁ Alena, PaedDr., PhD.
Registračné číslo
R-0464
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Dulova Ves
Okres
Prešov
Kontakt
Mobil
+421-907-902 537
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1993
vydal No:35/2/93/03 IZOV Bratislava
v roku 2003
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 24
Územná špecializácia
Časové možnosti