Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
159_140f6969d5213fd0ece03148e62e461e
Meno
MULLER Abram
Registračné číslo
R-0144
Jazykové znalosti
slovensky
francúzsky
anglicky
holandsky
Bydlisko
Obec
Rotterdam
Okres
Rotterdam
Kontakt
Mobil
+421-908-432 011 // NL: +31-6-1369 3489
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2005
vydal No: 1338 // 22/2005 Magistrát Bratislava
v roku 2005
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
vedúci zájazdu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
vedúci zájazdu
Krajina BENELUX
Prax (roky) - 14
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO (Paríž)
Prax (roky) - 14
technický sprievodca
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
technický sprievodca
Krajina BENELUX
Prax (roky) - 14
tourist guide BENELUX / sprievodca - Benelux
Krajina BENELUX
Prax (roky) - 14
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
SLOVENSKO
HOLANDSKO
BENELUX
Časové možnosti
neobmedzené,