Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
521_07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9d055af
Meno
MOJTOVÁ Eva, PaedDr.
Registračné číslo
R-0450
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-54411051
Mobil
+421-903-322 540
Skype
eva.mojto
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2014
vydal No: 14/2014 BKIS Bratislava
v roku 2014
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-67 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO - všetky destinácie
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,