Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
519_63538fe6ef330c13a05a3ed7e599d5f7
Meno
MÍZNEROVÁ Mária, PaedDr.
Registračné číslo
R-0449
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Rohožník
Okres
Malacky
Kontakt
Mobil
+421-0905-895 382
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No: 117/2016/TT VAJAK Trenčín
v roku 2016
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-13 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti