Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
205_eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69
Meno
MIKULOVÁ Katarína
Registračné číslo
R-0183
Jazykové znalosti
anglicky
japonsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-993 889
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2006
vydal No: 106/2006 BKIS Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina JAPONSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
JAPONSKO
Časové možnosti
neobmedzené,