Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2365_9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06
Meno
MIHALIKOVÁ Eva
Registračné číslo
R-0527
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Banská Bystrica
Okres
Banská Bystrica
Kontakt
Mobil
+421-908-574 867
Civilné povolanie
referentka Turistického informačného centra
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2019
vydal No: ŠPP 16_3_2019/08 SČK ÚS Martin
v roku 2019
city guide / sprievodca po meste BANSKÁ BYSTRICA
od roku 2002
vydal No:8/2002 Mestský úrad Banská Bystrica
v roku 2002
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 13/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2019
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-48 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BANSKÁ BYSTRICA a Špania dolina
DCR Región:
mesto BANSKÁ BYSTRICA a Špania dolina
Časové možnosti
neobmedzené,