Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
174_bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f
Meno
MIHALCOVÁ Mária
Registračné číslo
R-0158
Jazykové znalosti
nemecky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-45241436
Mobil
+421-903-270516
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: Inštitút obchodu Nitra
v roku 1991
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1990
vydal No: 454 Magistrát Bratislava
v roku 1990
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,