Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
60_072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44
Meno
MICHALÍKOVÁ Renata
Registračné číslo
R - 0027
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-917-497 524
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1998
vydal No:1065 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1998
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 6 years/rokov
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
Časové možnosti
neobmedzené,