Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
428_8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e
Meno
MELICHÁRKOVÁ Jana, PhDr.
Registračné číslo
R-0362
Jazykové znalosti
rusky
švédsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-5249 2639
Mobil
+421907-092 802
Civilné povolanie
prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1997
vydal No:102/2006 BKIS Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina RUSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina LOTYŠSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina ŠKANDINÁVIA
Prax (roky) - 16
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ŠVÉDSKO
RUSKO
FÍNSKO
LOTYŠSKO
NÓRSKO
Časové možnosti
neobmedzené,