Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
401_816b112c6105b3ebd537828a39af4818
Meno
MATI Juraj, Ing., Mgr.
Registračné číslo
R-0324
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No#50/11/2012 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2012
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti