Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
572_e6b4b2a746ed40e1af829d1fa82daa10
Meno
MATEJKOVÁ Michaela, Mgr.
Registračné číslo
R-0469
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Važec
Okres
Liptovský Mikuláš
Kontakt
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 5/2004 INŠTITÚT VZDELÁVANIA Košice
v roku 2004
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-47 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti