Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
204_274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4
Meno
MASARYKOVÁ Viera, Ing.
Registračné číslo
R-0182
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-4425 0463
Mobil
+421-905-982 335
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - sprievodca v zámku SCHLOSSHOF (Rakúsko)
od roku 2009
vydal Schloss Hof
v roku 2009
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2015
vydal BMWFW-37.400/4664-I/5a/2015 BMWF Wien
v roku 2015
certifikát - sprievodca ZÁMOK EISENSTADT (Rakúsko)
od roku 2012
vydal Esterhazy Schloss Eisenstadt
v roku 2012
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2006
vydal No: 23/2006 ACADEMIA ISTROPOLITANA Bratislava
v roku 2006
certifikát - sprievodca BRATISLAVSKÝ HRAD
od roku 2019
vydal Slovenské národné múzeum -
v roku 2019
MAĎARSKO -ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2017
vydal TG-000058 BFKH Budapest
v roku 2017
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2007
vydal No: 17/2007 BKIS
v roku 2007
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-46 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 11
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
Časové možnosti