Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
59_093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2
Meno
MARECOVÁ Viera, Mgr.
Registračné číslo
R - 0076
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
poľsky
Bydlisko
Obec
Nový Smokovec - Vysoké Tatry
Okres
Poprad
Kontakt
Mobil
+421-905-583425
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2014
vydal BMWFW-37.400/0001-I/5a/2016
v roku 2016
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1992
vydal No: 24/25/03/92/05 EVA Bratislava
v roku 2005
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-11 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY
Prax (roky) - 8
pešia turistika
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
študijné zájazdy
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
židovské pamiatky
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 5
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 25
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 25
Územná špecializácia
ACR Región:
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
mesto KOŠICE
región ŠARIŠ
región ZEMPLÍN
región GEMER
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
NÍZKE TATRY
SLOVENSKO (celé)
región POVAŽIE
MALÁ FATRA
kúpele PIEŠŤANY a okolie
drevené kostolíky na Slovensku
banské mestá na Slovensku
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
MAĎARSKO
POĽSKO (Zakopane, Krakov, Osvienčim, Czenstochowa, Poznaň, Wroclaw)
Časové možnosti
neobmedzené,