Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
57_72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f
Meno
MALOVECKÁ Katarína, Ing.
Registračné číslo
R - 0014
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-414 780
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) .
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,