Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
132_65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430
Meno
MALEJČÍK Andrej, Ing.
Registračné číslo
R-0141
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Telefón
+421-55-6780808
Mobil
+421-902-201098
Fax
+421-55-6780808
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2010
vydal No: 17/2010 ÚS SČK Martin
v roku 2010
certifikát - SOMELIÉR A GASTRONÓMIA
od roku 2007
vydal Asociácia someliérov SR, Svätý Jur
v roku 2007
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1996
vydal No: IZOV Bratislava
v roku 2003
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 1
delegát cestovnej kancelárie
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 2
delegát cestovnej kancelárie
Krajina EGYPT
Prax (roky) - 1
delegát cestovnej kancelárie
Krajina TURECKO
Prax (roky) - 6
delegát cestovnej kancelárie
Krajina SRÍ LANKA
Prax (roky) - 2
delegát cestovnej kancelárie
Krajina DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
región TOKAJ
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
GRÉCKO
EGYPT
TURECKO
SRÍ LANKA
DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
Časové možnosti
neobmedzené,