Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
56_9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466
Meno
MALASCHITZ Peter
Registračné číslo
R - 0008
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-931823
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1993
vydal No: 1161 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1993
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-45 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Časové možnosti
neobmedzené,