Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2363_505259756244493872b7709a8a01b536
Meno
MALAKHOVA Ekaterina
Registračné číslo
R-0524
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
konateľ spoločnosti
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: EUBA 2019/16 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2019
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti