Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
237_539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2
Meno
LOVISEKOVÁ Júlia, Mgr.
Registračné číslo
R-0209
Jazykové znalosti
nemecky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907- 500121
Skype
lovisek.juli
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No:1237 MISTRÁL HS
v roku 2005
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2007
vydal No: 15/2007 BKIS Bratislava
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 8
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,