Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2027_9f62b8625f914a002496335037e9ad97
Meno
LOMNICKÁ Marta, RNDr.
Registračné číslo
R-0497
Jazykové znalosti
španielsky
nemecky
taliansky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Banská Bystrica
Okres
Banská Bystrica
Kontakt
Mobil
+421-903-510 190
Civilné povolanie
sprievodca cestovného ruchu a prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 04/2018 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,