Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2318_426f990b332ef8193a61cc90516c1245
Meno
LÍM Pavol, Ing.
Registračné číslo
R-0501
Jazykové znalosti
francúzsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-445 504
Skype
pavol.lim
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2012
vydal vydal No.44485-V/2012 RZP-Bratislava
v roku 2012
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2019
vydal GZ BMWA: 37.400/1696-IV/6a/2019 Wien
v roku 2019
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2018
vydal No: 8/2018 BKIS Bratislava
v roku 2018
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-44 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,