Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
257_d96409bf894217686ba124d7356686c9
Meno
LEŠKOVÁ Alena, PhDr.
Registračné číslo
R-0223
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421 2 6531 5041
Mobil
+ 421 910 719 687
Fax
+421 2 6531 5041
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2013
vydal BMWFW-37.400/0010-I/5a/2016
v roku 2016
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1984
vydal No: Európska vzdelávacia akadémia
v roku 2005
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1983
vydal No: BKIS Bratislava
v roku 2008
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 24
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 22
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina BULHARSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina RUSKO
Prax (roky) - 22
vedúci zájazdu
Krajina UKRAJINA
Prax (roky) -22
technický sprievodca
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 5
technický sprievodca
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
TALIANSKO
CHORVÁTSKO
BULHARSKO
RUSKO
UKRAJINA
Časové možnosti
neobmedzené,