Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
299_ef0d3930a7b6c95bd2b32ed45989c61f
Meno
LESÁK Ivan, PhDr.
Registračné číslo
R-0254
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-4333 2058
Mobil
+421-902-346 200
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: MOCR SR
v roku 1991
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2002
vydal No: 1211 BKIS Bratislava
v roku 2002
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 19
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKY HOVORIACE KRAJINY
Prax (roky) - 19
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
ŠVAJČIARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,