Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
191_0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc
Meno
LENHARDOVÁ Beata
Registračné číslo
R-0029
Jazykové znalosti
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-262617
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1983
vydal No: Inštitút zahraničného obchodu Nitra
v roku 1983
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1996
vydal No: 93/2006 BKIS Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 24
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 37
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
FRANCÚZSKO
Časové možnosti
neobmedzené,