Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Leitner 2020. 180x240jpg
Meno
LEITNER Dana, Bc.
Registračné číslo
R-0522
Jazykové znalosti
česky
anglicky
Bydlisko
Obec
Hrubá Borša
Okres
Senec
Kontakt
Mobil
+421-911-623 322
Facebook
https://www.facebook.com/leitnertour.sk
Civilné povolanie
majiteľka cestovnej agentúry
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 11/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 1
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - ČESKÁ REPUBLIKA
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA (Praha-Južná Morava)
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
CHORVÁTSKO
ČESKÁ REPUBLIKA (Praha-Južná Morava)
Časové možnosti
príležitostne,