Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
1987_d68a18275455ae3eaa2c291eebb46e6d
Meno
LACAGNINA Katarína, Ing.
Registračné číslo
R-0472
Jazykové znalosti
česky
nemecky
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Žilina
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-903-143 222
Civilné povolanie
delegát cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2011
vydal No:1887/2011/DS Akadémia vzdelávania Bratislava
v roku 2011
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,