Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
467_ab817c9349cf9c4f6877e1894a1faa00
Meno
LABUDOVÁ Ivana, PhDr.
Registračné číslo
R-0399
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Varín
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-905-922 237
Civilné povolanie
majiteľka cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: 5//2014 Cestovná agentúra ŠÍP Martin
v roku 2014
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
POĽSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,