Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
495_35051070e572e47d2c26c241ab88307f
Meno
KUGLER Arkadiusz, Mgr.
Registračné číslo
R-0425
Jazykové znalosti
slovensky
anglicky
poľsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
SK:+421-944-598 200, PL: +48-503-898 479
Civilné povolanie
finančný účtovník - špecialista
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: EUBA 2015/30 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin, príležitostne,