Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
153_b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc
Meno
KUBIČEK Zlatica
Registračné číslo
R-0149
Jazykové znalosti
nemecky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-902-746216
Civilné povolanie
knihovníčka
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2008
vydal No: IVAKS Bratislava
v roku 2008
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2005
vydal No:18/2005 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2005
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-42 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 12
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
Časové možnosti