Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Kšenžighová 2020 180x240
Meno
KŠENŽIGHOVÁ Zuzana, Ing.
Registračné číslo
R-0547
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Budimír
Okres
Košice - okolie
Kontakt
Mobil
+421-904-219 386
Civilné povolanie
hotelový recepčný
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2008
vydal No:256/2008 Inštitút vzdelávania Košice
v roku 2008
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,