Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2016_95192c98732387165bf8e396c0f2dad2
Meno
KRIKASOVÁ Andrea
Registračné číslo
R-0488
Jazykové znalosti
anglicky
grécky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-948-404 319
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No:EUBA 2018/2 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2018
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,