Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
51_2838023a778dfaecdc212708f721b788
Meno
KRÁLOVIČ Vladimír, Ing.
Registračné číslo
R - 0007
Jazykové znalosti
rusky
poľsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-65315003
Mobil
+421-910-363895
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1992
vydal No: 30/29/92/03 IZOV
v roku 1992
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1971
vydal No: Magistrát mesta Bratislava
v roku 1971
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 39
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 28
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina BULHARSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
POĽSKO
CHORVÁTSKO
BULHARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,