Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
444_550a141f12de6341fba65b0ad0433500
Meno
KRAJŇÁKOVÁ Eva, Bc.
Registračné číslo
R-0370
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-902-330762
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2006
vydal No: 37/2006 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,