Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
444_550a141f12de6341fba65b0ad0433500
Meno
KRAJŇÁKOVÁ Eva, Bc.
Registračné číslo
R-0370
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-902-330762
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2006
vydal No: 37/2006 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2006
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-41 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
nemecký jazyk - certfikát B2
od roku 2021
vydal No: 1217-AB2A-0000624377 Goethe Institut Bratislava
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,