Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Michal KOVAČIC 180x240
Meno
KOVAČIC Michal, PaedDr., PhD.
Registračné číslo
R-0551
Jazykové znalosti
česky
anglicky
poľsky
Bydlisko
Obec
Ružomberok
Okres
Ružomberok
Kontakt
Mobil
+421-905-137 177
Civilné povolanie
univerzitný pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 2015/40 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina SLOVINSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina DÁNSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina POBALTIE
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina ISLAND
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
PCR Krajina:
SLOVINSKO
DÁNSKO
NÓRSKO
POBALTIE
ISLAND
Časové možnosti
neobmedzené,