Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
402_69cb3ea317a32c4e6143e665fdb20b14
Meno
KORPÁS Árpád, Mgr.
Registračné číslo
R-0339
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Boldog
Okres
Senec
Kontakt
Mobil
+421-948-730 940
Skype
korpas.arpad
Iný kontakt
https://www.facebook.com/magyarpozsony.hu/
Civilné povolanie
novinár-prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No:#93/11/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2013
MAĎARSKO -ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2015
vydal No: TG-00027 MKGH
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 7
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
Krajina MAĎARSKO (Budapešť)
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,