Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
new Árpád Korpás_180x240
Meno
KORPÁS Árpád, Mgr.
Registračné číslo
R-0339
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Boldog
Okres
Senec
Kontakt
Mobil
+421-948-730 940
Skype
korpas.arpad
Iný kontakt
https://www.facebook.com/magyarpozsony.hu/
Civilné povolanie
novinár-prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No:#93/11/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2013
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2020
vydal No: 09/2020 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,