Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
343_3ad7c2ebb96fcba7cda0cf54a2e802f5
Meno
KÓŇOVÁ Slavka, Mgr.
Registračné číslo
R-0308
Jazykové znalosti
taliansky
Bydlisko
Obec
Ivánka pri Nitre
Okres
Nitra
Kontakt
Mobil
+421-911-467 918
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO (Krakov, Osvienčim)
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO (Paríž)
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO (Viedeň)
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
kraj NITRA
DCR Región:
kraj NITRA
PCR Krajina:
MAĎARSKO
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
POĽSKO (Krakov, Osvienčim)
FRANCÚZSKO (Paríž)
RAKÚSKO (Viedeň)
Časové možnosti
neobmedzené,