Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
527_13f320e7b5ead1024ac95c3b208610db
Meno
KOLOVSKÁ Jana
Registračné číslo
R-0453
Jazykové znalosti
anglicky
grécky
Bydlisko
Obec
Liptovský Mikuláš
Okres
Liptovský Mikuláš
Kontakt
Telefón
+421-44-528 08 32
Mobil
+421-907-032 275
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No:39/2016/ZA Súkromná obchodná akadémia Žilina
v roku 2016
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti
neobmedzené,