Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
435_ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03
Meno
KÖLES Jozef
Registračné číslo
R-0371
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Komárno
Okres
Komárno
Kontakt
Mobil
+421-908-435 218
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1995
vydal No: Európska vzdelávacia akadémia
v roku 2011
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
región GEMER
región SPIŠ
región POVAŽIE
banské mestá na Slovensku
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región GEMER
región SPIŠ
región POVAŽIE
banské mestá na Slovensku
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,