Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
409_a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb
Meno
KMEŤ Štefan, Ing.
Registračné číslo
R-0346
Jazykové znalosti
česky
taliansky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-691 791
Skype
stefan.kmet
Civilné povolanie
sprievodca cestovného ruchu - tlmočník - prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2011
vydal ÚS SČK Bratislava
v roku 2011
certifikát - sprievodca v zámku SCHLOSSHOF (Rakúsko)
od roku 2013
vydal SchlossHof
v roku 2013
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2017
vydal No: BMWFW-37.400/4742-I/5a/2017
v roku 2017
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No:#51/12/2012 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2012
certifikát - sprievodca BRATISLAVSKÝ HRAD
od roku 2017
vydal Slovenské národné múzeum - Hist. múzeum
v roku 2017
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-65 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
Časové možnosti
neobmedzené,