Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2023_5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
Meno
KLIMEŠ Richard, BSc
Registračné číslo
R-0496
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-911-910 793
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 139/2018/77 VAJAK sro.
v roku 2018
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2020
vydal No:16/2020 Bratislavské kultúrne a osvetové stredisko
v roku 2020
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-8/ 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,