Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
420_b6f0479ae87d244975439c6124592772
Meno
KHERNOVÁ Rozália
Registračné číslo
R-0354
Jazykové znalosti
chorvátsky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Veľké Úľany
Okres
Galanta
Kontakt
Mobil
+421-903-435-607
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2008
vydal No: 129/2008/313 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2008
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,