Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2354_d254c8a084d4545bd80577481aa03076
Meno
KASANOVÁ Petra, JUDr.
Registračné číslo
R-0517
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-949-791 612
Civilné povolanie
právnik
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2019
vydal NO: GZ BMWA: 37.400/2869-IV/6a/2019
v roku 2019
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: EUBA 2019/15 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 1
VIENNA licenced city guide / licencovaný sprievodca Viedne
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,