Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
293_53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54
Meno
KAPOLKA Juraj, Ing.
Registračné číslo
R-0251
Jazykové znalosti
nemecky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905 651 044
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
Časové možnosti